Search

CalendarPreacher
Worship leader

Sept 4
Julia Pat

Sept. 11
Julia Ron

Sept. 18

Sept. 25


Julia

Mairi


Ron

Ron


  • June preacher: Susie; June worship leader: Terri
  • July preacher: Pat; July worship leader: various (not Mairi!)
  • August preacher: Steve; worship leader: Ron
  • September preacher: Mairi; worship leader: Pat
  • October preacher: Ron (Art Eady); worship leader: Jan